Regler

Trots att vi är ett öppet community för alla över 18 år har vi ändå vissa regler och dessa finns i sin helhet i styckena nedan. (Gäller från 2023-01-01 och framåt)

Utlottningar

För att få delta i utlottningar gäller följande:

 • Minst 18 år gammal.
 • Följer vår sociala medie där utlottningen skett.
 • Vid vinst skall identitet kunna styrkas.
 • Vid flera vinnare kan en ensam vinnare, i vissa fall, komma att dras.
 • Vinnaren måste göra anspråk på sitt pris inom 7 dagar från det att vinnaren utsetts.
  • Att göra anspråk på sitt pris gör vinnaren genom att fylla i rätt formulär som du hittar HÄR.
 • Merch levereras endast inom Sverige.

Andelar

Utöver de regler som följer under Utlottningar gäller även följande vid vinst av en andel.

 • Vid vunnen andel aktiveras den vid nästkommande andelsspel. Om annat, meddelar vi er vilken tipsomgång som den aktiveras för.
  • Vi meddelar vinnaren via den plattform som angetts som ”kontakt” i det, av vinnaren, ifyllda formuläret.
 • Vi betalar endast ut vinsten på en utlottad andel om vinsten är lika med eller större än andelens kostnad. Det vill säga att har du under utlottning vunnit en andel värd 50kr erhåller du endast en vinst om andelens värde är 50kr eller högre efter avslutat spel.

Övrigt

Value Town förbehåller sig rätten att när som helst ändra ovanstående regler utan att först kontakta dig. I dessa fall kommer de nya reglerna att direkt uppdateras på denna sida.