ValueTowns poängräknare

HG-Kalkylatorn

Rankingpoängen från Value Towns Home Game baseras på följande:

N: Antal Spelare
P: Placering
B: Inköp

Formel: 10*ROT(N/P)*(0,5+(0,5*(LN(B))))

råbään ger tummen upp